користування  Сарненською районною дитячою   бібліотекою

 

1. Сарненська районна бібліотека для дітей культурно-освітня, виховна, науково-інформаційна установа, центр бібліотечно-бібліографічного обслуговування дітей і підлітків, районне сховище, Яке забезпечує повноту репертуару видань для дітей, рекомендаційної і краєзнавчої бібліографії дитячої літератури, вона є методичним центром для бібліотек, що обслуговує дітей району.

 

1.2. Користування бібліотекою безкоштовне. Щорічна одноразова плата за запис та перереєстрацію читачів, окремі види платних послуг, розмір їх оплати визначається бібліотекою в порядку, встановленому керівними органами.

 

2. Права та обовязки читачів

 

2.1. Право на користування бібліотекою та одержання бібліотечних послуг мають діти дошкільного віку, учні 1-9 класів, керівники дитячого читання, незалежно  від національності, мови, статі, Які проживають в м. Сарни.

 

Читачі мають право:

 

2.2. Одержувати повну інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів і картотек, консультаційну допомогу в пошуку та доборі джерел інформації, Інші послуги (в т.ч. платні). Одержувати для тимчасового  користування всі види видань з бібліотечного фонду.

 

2.3. Для запису в бібліотеку керівників дитячого читання предявляються паспорт або документ, що його замінює, повідомляє інші необхідні відомості про себе.

 

2.4. За межами бібліотеки читачам видаються видання з абонементів відділів обслуговування читачів дошкільного віку та учнів 1-4 класів, учнів 5-9 класів.

 

2.5. Читач може отримати на руки не більше 3 видань, строк користування ними 1 місяць. Читач має право продовжити строк користування ними, якщо ці видання не записуються іншими читачами. Користування книгами та іншими виданнями понад зазначений термін оплачується керівниками дитячого читання відповідно до прейскуранту, затвердженого адміністрацією бібліотеки.

 

2.6. Книги та інші видання з читальних залів за межі бібліотеки не видаються, за  винятком п. 2.7.

 

2.7. Книги та інші видання з читальних залів відділів обслуговування читачів дошкільного віку та учнів 1-4 класів, учнів 5-9 класів, а також  методичного відділу, книгосховища (для керівників дитячого читання та учнів 5-9 класів) за межі бібліотеки видаються згідно Положення про нічний абонемент.

 

2.8. У випадку відсутності у фондах бібліотек необхідних книг та інших видань, читачі можуть отримати їх через міжбібліотечний абонемент, сплативши поштові та накладні витрати.

 

2.9. Читачі зобовязані дбайливо ставитися до книг та інших видань, каталогів і картотек. Повернути книги та інші видання у визначені строки, не виносити їх  із приміщення бібліотеки, Якщо вони не записані в читацькому формулярі, не  робити в них ніяких позначок, не виривати сторінок з друкованих видань, карток з каталогів і картотек.

 

2.10.  При одержанні книг та інших видань читач повинен їх переглянути і у випадку  виявлення будь-яких дефектів сповісти про це бібліотекаря.

 

2.11. Особи, які заподіяли шкоду бібліотеці несуть матеріальну, кримінальну та інші відповідальності, передбачені Законодавством України.

 

2.12. Читач, за винятком дошкільників та учнів 1-3 класів розписується в отриманні кожного примірника видання в читацькому формулярі або в Зошиті разових  відвідувань. При повернені книг підпис читача погашається підписом бібліотекаря.

 

2.13. Читачі, організатори, підприємства, які втратили книгу, інші видання з фонду бібліотеки, чи заподіяли їм шкоду зобовязані замінити їх ідентичними або такими, що визначені бібліотекою рівноцінними, в т.ч. копіями втрачених матеріалів (при неможливості замінити відшкодувати у 10-ти кратному, на час рахування, розмірі їх вартості, визначеної у встановленому порядку).

 

2.14. За втрату книг, інших видань, заподіяння шкоди неповнолітніми читачами відповідальність несуть їх батьки, опікуни, навчальні заклади, під наглядом яких вони знаходяться.

 

2.15. За порушення Правил, читачі, підприємства, організації позбавляються права користування бібліотекою на строк, визначений адміністрацією.

 

3. Обовязки бібліотеки:

 

3.1. Районна дитяча бібліотека зобовязана:

        надавати користувачам доступ до бібліотечного фонду та довідково-бібліографічного апарату;

        вивчати і найбільш повно задовольняти запити читачів;

       забезпечити вільний доступ громадян до національних і зарубіжних джерел інформації на основі впровадження в практику роботи  найновіших інформаційних технологій.

        Забезпечити високу культуру обслуговування читачів, надавати їм допомогу у виборі необхідних творів друку і матеріалів шляхом усних  консультацій, широкого доступу до довідково-бібліографічного апарату, інших носіїв інформації.

 

3.2. Здійснювати облік, зберігання та використання бібліотечного фонду відповідно до правил, затверджених Міністерством культури України, а книг документів та інших носіїв інформації, які є памятниками історії культури відповідно до чинного законодавства.

 

3.3. Приймати від читачів, установ, організацій, товариств в дарунок окремі книги та книжкові колекції і популяризувати їх.

 

3.4. Зміцнювати звязки бібліотеки з іншими культурно-освітніми закладами, підприємствами, установами, організаціями діяльність яких повязана за збиранням, обробкою або накопиченням інформації (преса, книговидання, телебачення, радіомовлення, Інтернет), обєднаннями громадян.

 

3.5. У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних читачам книг, інших  видань, замовляти їх через міжбібліотечний абонемент.

 

3.6. Систематично за своєчасним поверненням в бібліотеку виданих  читачам книг, документів, інших носіїв інформації.

 

3.7. Робити чергову видачу книг, інших видань читачу додому тільки після  отримання від нього раніше виданих, термін користування якими закінчився.

 

3.8. Через 30 днів після закінчення терміну користування книгами, сповісти читача про необхідність їх повернути в десятиденний строк.

 

3.9. Якщо книги не повернуті в бібліотеку у визначений строк, бібліотека надсилає читачеві письмову вимогу про їх повернення чи заміну протягом 10-ти днів рівноцінними книгами за замістом і вартістю.

 

3.10. Якщо читач протягом зазначеного строку не поверне книги, інші видання або  не замінить їх рівноцінними, бібліотека надсилає до суду вимогу про  стягнення з читача вартості загублених книг, інших видань (не повернутих читачам, а також тих, якими заподіяна шкода) на час розрахування.

 

ПРАВИЛА

Розроблені на підставі Закону України

Про бібліотеки і бібліотечну справу