Ãîëîâíà

 

Íîâèíè

 

²ñòîð³ÿ á³áë³îòåêè

 

Ñòðóêòóðà á³áë³îòåêè

 

Êëóáè çà ³íòåðåñàìè

 

Ïðîáà ïåðà

 

³ðòóàëüíà ïîäîðîæ

 

ʳìíàòà ñ³ìåéíîãî ñï³ëêóâàííÿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л Ю Т И Й

 

 

23 лютого

 

20 лютого Україна відзначає День пам'яті героїв Небесної сотні.
21 лютого в Україні День рідної мови.
23 лютого Сарненська районна бібліотека для дітей разом з учнями ЗОШ №4 поєднали цих дві дати і в спільному обговоренні довели, що наша мова, відповідальність, любов до рідної землі і пам'ять про героїв - це патріотизм, основа нації і міцне майбутнє держави Україна.

8 лютого

 

В Сарненській районній бібліотеці для дітей відбулась зустріч, присвячена 205 річниці від дня народження Чарльза Діккенса. Твори цього видатного письменника входять до шкільної програми і з цікавістю читаються користувачами бібліотеки. Розповідаючи учням 5-х класів школи-колегіуму про Діккенса, бібліотекарі намагались не оминути цікавих і важливих фактів життєпису автора. На завершення зустрічі читачам було запропоновано перевірити свої знання за допомогою гри на сайті "Бібліоігротека". https://biblioigroteka.jimdo.com/
Сайт зроблений у вигляді ігор за темами, пазлів, ребусів. Важливим моментом є те, що крім різнотематичних розвиваючих ігор є також розділ краєзнавчої тематики. Над наповненням сайту з 2015 р. працюють бібліотеки для дітей Рівненської області, які є учасниками корпоративного об'єднання "Бібліоігротека" зі створення інтерактивних ресурсів. Зокрема Сарненська районна книгозбірня для дітей є також її активним учасником. Маємо надію, що сайт буде цікавий не тільки дітям, а й бібліотекарям, вихователям та вчителям, які можуть використати його в своїй роботі.
Тож введи слово бібліоігротека в пошук і грай!

8 лютого

 

В Сарненській районній бібліотеці для дітей відбулась зустріч, присвячена 205 річниці від дня народження Чарльза Діккенса. Твори цього видатного письменника входять до шкільної програми і з цікавістю читаються користувачами бібліотеки. Розповідаючи учням 5-х класів школи-колегіуму про Діккенса, бібліотекарі намагались не оминути цікавих і важливих фактів життєпису автора. На завершення зустрічі читачам було запропоновано перевірити свої знання за допомогою гри на сайті "Бібліоігротека". https://biblioigroteka.jimdo.com/
Сайт зроблений у вигляді ігор за темами, пазлів, ребусів. Важливим моментом є те, що крім різнотематичних розвиваючих ігор є також розділ краєзнавчої тематики. Над наповненням сайту з 2015 р. працюють бібліотеки для дітей Рівненської області, які є учасниками корпоративного об'єднання "Бібліоігротека" зі створення інтерактивних ресурсів. Зокрема Сарненська районна книгозбірня для дітей є також її активним учасником. Маємо надію, що сайт буде цікавий не тільки дітям, а й бібліотекарям, вихователям та вчителям, які можуть використати його в своїй роботі.
Тож введи слово бібліоігротека в пошук і грай!

 

 

ÀÐղ  ÍÎÂÈÍ