МЕДИЦИНА

 

 

Ãîëîâíà

Знаменні та пам'ятні дати

Ãîðä³ñòü Ñàðíåíùèíè

Ñèìâîë³êà ðàéîíó

²ñòîð³ÿ ðàéîíó

Історія району в світлинах

Åêîëîã³ÿ êðàþ

˳òåðàòóðíå êðàºçíàâñòâî

Ìåäèöèíà

Ðåë³ã³ÿ

Îñâ³òà

 

 

Медичну допомогу в Сарненському районі забезпечують комунальні заклади: «Сарненська ЦРЛ»; «Степанська РЛ»; «Клесівська РЛ»; «Сарненська РСП» та  Тинненська дільнична лікарня на 567 ліжок стаціонару. Первинну медико-санітарну допомогу надають 47 фельдшерсько-акушерських пунктів і 9 лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини. У галузі працюють майже 2300 працівників охорони здоров’я за 30 спеціальностями.  Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів району  розрахована на 1902 відвідування в зміну, денний стаціонар -  на 185 ліжок. Спеціалізовану медичну допомогу надають Орлівська психіатрична лікарня, Страшевська туберкульозна лікарня та відомчий ДЗ «Вузлова лікарня ст. Сарни» ДТГО «Львівська залізниця».

Вагомими подіями за період незалежності України в медичній галузі стали: введення в експлуатацію лікарняного корпусу в смт. Степань (1996 рік); реформування дитячої консультації в дитячу поліклініку, облаштування кабінетів вузьких спеціалістів: лікаря хірурга, офтальмолога, отоларінголога, невролога дитячого тощо і об’єднання їх в одному приміщенні із дитячим стаціонаром (2003 рік). Комфортні умови для маленьких пацієнтів створили встановлені  нещодавно кондиціонери (2011 рік); будівництво лікарні з поліклінікою в смт. Клесів (2004-2005 роки); відкриття протитуберкульозного амбулаторного відділення на базі районної поліклініки КЗ «Сарненська ЦРЛ» (2007 рік); створення відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (2008 рік); отримання вперше ліцензій на право ведення медичної практики 10 медичними закладами (кінець 2010 - початок 2011 років); закінчення реконструкції приміщення терапевтичного корпусу КЗ «Сарненська ЦРЛ» на 100 ліжок (2010 рік); відкриття відділення загальної практики/сімейної медицини (ЗПСМ) з денним стаціонаром при районній поліклініці, 9-ти лікарських амбулаторій ЗПСМ у селах району (2000-2011 роки), у тому числі Ясногірської (2010 рік), Цепцевицької (2011 рік); акредитація КЗ «Сарненська ЦРЛ» з отриманням статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини» (2010 рік).

У медичній галузі району працюють висококваліфіковані фахівці – справжні професіонали своєї справи. Задля поліпшення стану здоров’я, покращання демографічної ситуації та продовження тривалості життя громадян постійно оновлюється діагностична база та надається пріоритет новим технологіям з метою надання якісних медичних послуг. На базі КЗ «Сарненська ЦРЛ»: проводиться імплантація штучного кришталика в очному відділенні, започаткована методика малоінвазивних хірургічних втручань з допомогою лапароскопа  в хірургічному відділенні, введені  новітні перинатальні технології в пологовому будинку, функціонують відділення гемодіалізу, лабораторія ВІЛ/СНІДу й цитологічна, отоларінгологічне та офтальмологічне відділення, які обслуговують населення 5 північних районів області,  працюють кабінети  «Довіра», «Здорової дитини», де можна отримати безоплатні консультації.

Працівники охорони здоров’я району щоденно дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення, діляться теплом душі, а у вільний час співають, займаються спортом тощо.