КЗ "Сарненська централізована система публічно-шкільних бібліотек"

Сарненської міської ради

 

СТРУКТУРА   САРНЕНСЬКОЇ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ    БІБЛІОТЕКИ

 

 

Завідувачка

методичним відділом 

Лавор Людмила Климентіївна

МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 

Методичний відділ здійснює методичну, консультаційну, практичну допомогу бібліотекам КЗ «Сарненська ЦСПШБ». Сприяє підвищенню фахової кваліфікації бібліотекарів. Вивчає і узагальнює передовий досвід та впроваджує інноваційні форми роботи. Займається проектною, соціологічною та маркетинговою діяльністю.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи і потреб користувачів найважливішими напрямками роботи методичного відділу є:

· нормативно-правове забезпечення діяльності публічних бібліотек громади;

· аналітична діяльність, прогнозування перспективних напрямків роботи бібліотек громади;

· підвищення професійного рівня фахівців;

· виявлення, вивчення та поширення інноваційного досвіду бібліотек різних рівнів, впровадження в практику роботи бібліотек сучасних інформаційних послуг;

· участь у складанні планів та звітів бібліотечного обслуговування, надання інформацій з різних питань роботи бібліотек; координація роботи бібліотек;

· надання методичної  і практичної  допомоги працівникам бібліотек-філій щодо покращення бібліотечного обслуговування користувачів;

· організація навчань бібліотечних працівників основам комп’ютерної грамотності та методам роботи в інтернет мережі, соціальних мережах;

· видавнича діяльність;

· участь у організації загальнобібліотечних заходів (масових заходах, конференціях,  семінарах,  практикумах, тощо);

· координація  роботи  бібліотек з громадськими організаціями, культурологічними  товариствами, тощо.

 

Завідувачка

відділом обслуговування 

Лімонова Тетяна Костянтинівна

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ

НАШ ДЕВІЗ: «МАКСИМАЛЬНА ДОСТУПНІСТЬ, СУЧАСНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ!»

 

До відділу обслуговування центральної бібліотеки входять: сектор абонементу, сектор читальної зали, сектор інтернет-центру, сектор інформаційно-бібліографічного обслуговування. Основне завдання відділу - систематична і цілеспрямована популяризація книги, обслуговування різних груп користувачів, виховання культури читання, надання інформації та послуг, що задовольняють різноманітні читацькі потреби.

На абонементі читачі мають можливість самостійно вибрати потрібні їм книги з історії, права, філософії, педагогіки, медицини, спорту, мовознавства, літературознавства тощо. Багатим та різноманітним є фонд художньої літератури, що забезпечує більшість читацьких потреб. Фонд систематично поновлюється новинками сучасної літератури, які завжди можна побачити на постійно діючій виставці «Нові надходження». Юнацька кафедра обслуговує молодіжний контингент користувачів бібліотеки, сприяє всебічному розвитку особистості і координує роботу відділу з питань виховання молоді та юнацтва.

У читальному залі зосереджено найновішу і найбільш запитувану різногалузеву літературу. Тут представлено універсальний фонд друкованих видань: широкий вибір словників, довідників, енциклопедій, література з економіки та банківської справи, правові та нормативні документи. Читальна зала розрахована на 48 місць, в затишному приміщенні якого проводяться семінари, лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, творчі вечори та інші масові заходи.

 

Сектор інтернет-центру

 

Сектор Інтернет-центру створений з метою забезпечення вільного доступу користувачів до мережі Інтернет. На сьогоднішній день Інтернет-центр у центральній бібліотеці це:

· 7 робочих Інтернет-станцій;

· швидкісний канал зв'язку;

· сучасне комп'ютерне обладнання;

· зручне приміщення;

· індивідуальні консультації для всіх, хто потребує допомоги спеціаліста при роботі в Інтернет;

· курси комп'ютерної грамотності навикам роботі на ПК для людей старшого віку.

У нашому Інтернет-центрі можна БЕЗКОШТОВНО і БЕЗПЕЧНО:

- скористатися доступом до Інтернету;

- отримати кваліфіковану інформаційну допомогу;

- пройти іспит для визначення рівня володіння державною мовою;

- отримати консультації щодо окремих можливостей та послуг Дії.

 

 

Сектор довідково-інформаційного обслуговування

 

Сектор забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування усіх категорій користувачів.  Кваліфіковані бібліографи допоможуть  вам  знайти офіційні документи органів місцевого самоврядування, отримати інформацію про публікації законодавчих і нормативних актів України, підібрати літературу за темами, уточнити відомості про видання, скласти бібліографічний список літератури. При секторі створено Центр регіональної інформації, де розміщені папки накопичувачі з матеріалами правової та соціально значимої інформації.

Сектор збирає та зберігає краєзнавчі документно-інформаційні ресурси з різних аспектів життєдіяльності громади, сприяє підвищенню професійної майстерності працівників КЗ «Сарненська ЦСПШБ» щодо інформаційно-бібліографічної діяльності; веде повнотекстову базу оцифрованих краєзнавчих матеріалів та електронну базу «Періодика» за допомогою АБІС ІРБІС.

Завідувачка відділом

організації і використання

бібліотечних фондів

Жабчик Ліна Яківна

 ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

  

Відділ здійснює централізоване комплектування фондів для 25 бібліотек Комунального закладу «Сарненська ЦСПШБ» через різні джерела комплектування (книжкові магазини міста, видавництва, книготорговельні фірми), проводить передплату періодичних видань, облікує видання, займається повною і оперативною обробкою документів, відображенням їх в інформаційно-пошуковій системі. Обробка документів здійснюється з використанням новітніх технологій на основі програми ІРБІС. Відділ надає методичну та практичну допомогу бібліотекам громади з питань бібліотечного опрацювання видань та ведення каталогів.

Відділ забезпечує:

- облік бібліотечного фонду КЗ «Сарненська ЦСПШБ» і кожного структурного підрозділу в розрізі надходження і вибуття за поточний рік;

- технічну обробку нових надходжень та розподіл їх у структурні підрозділи;

- організацію і ведення довідково-бібліографічного апарату, складовою частиною якого є система каталогів і картотек бібліотеки, що розкривають зміст бібліотечних фондів;

- організацію звіту про рух бібліотечного фонду КЗ «Сарненська ЦСПШБ»;

- передплату періодичних видань;

- контроль переобліку бібліотек КЗ «Сарненська ЦСПШБ» згідно з графіком;

- надання методичної допомоги, консультування з питань формування і зберігання бібліотечних фондів.

 

ГОЛОВНА

НОВИНИ

АРХІВ НОВИН

Бібліограф інформує

ПРО БІБЛІОТЕКУ

 

 

Слово директора

Структура бібліотеки

Історія бібліотеки

Послуги

На допомогу бібліотекарю

Досвід роботи

Пункт Європейської інформації

ЦОГ ЕІ

Електронний каталог

Бібліотеки  краю

 

ПОВІР У СЕБЕ

 

ДИТЯЧА  БІБЛІОТЕКА

 

НАШ КРАЙ

 

ФІЛЬМОТЕКА

 

БУКТРЕЙЛЕРИ

 

АУДІОПОДКАСТИ